Veiledning

Når det er gjennomført et kartleggingsmøte, setter vi i fellesskap opp en plan for veien videre. Denne planen skal være knyttet til ditt behov, f. eks. for å kvalitetssikre oppstarten av bedrift, videreutvikling av bedrift/ idé eller søke om offentlig støtte til utviklingen. Vi skal være behjelpelig med å koble deg til rett kompetanse, slik at du raskest mulig kommer i drift, møter ditt marked og får til salg. Alle samtaler er taushetsbelagte. Steinkjer Næringsselskap tilbyr inntil fem timer gratis veiledning gjennom støtte fra Steinkjer kommune.