Styret i Steinkjer Næringsselskap

Styret i SNS 

Hege Lindstrøm – styreleder
Therese Troset Engan – nestleder

styremedlemmer
Odd Morten Aalberg
Alexander Støvik Kjølstad
Stein Arild Lyng

Varamedlemmer
Odd Erik Grøttheim
Gunn Elisabeth Guldahl