Styret i Steinkjer Næringsselskap

Styret som ble valgt på generalforsamling 23. mai 2017 er

Bjørn Vik-Mo styreleder
Therese Troset Engan, nestleder
Nina Solbakk, styremedlem
Hege Lindstrøm, styremedlem
Sigbjørn Vikan, styremedlem (valgt fra Steinkjer Næringsforum)

  1. vara Odd-Eirik Grøttheim
  2. vara Gunn Elisabeth Guldahl
  3. vara Stig Yngve Larsen
  4. vara Lise Halsen

Styrets beretning år 2016

17 årsmelding 16

Styrets beretning år 2015

16 årsmelding SNS

Styrets beretning år 2014

15 årsmelding 2014 SNS