Styret i Steinkjer Næringsselskap

Styret i SNS valg på generalforsamlingen 04.06.19

Hege Lindstrøm – styreleder
Therese Troset Engan – nestleder

styremedlemmer
Joar Nyborg
Alexander Støvik Kjølstad
Stein Arild Lyng

Varamedlemmer
Odd Erik Grøttheim, Gunn Elisabeth Guldahl, Stig Y Larsen og Lise Halsen.