Starte og drive bedrift

Du som har en god forretningside…

På denne siden vil du kunne finne nyttig informasjon hvis du skal starte bedrift, eller videreutvikle et eksisterende foretak.

Veiledning
Mer informasjon om veiledning finner du under fanen Veiledning i margen til venstre.
Vi bruker i vår veiledning Steinkjermodellen som vi har utviklet gjennom mange års erfaring i Steinkjer Næringsselskap – dette betyr at du får en kvalitetssikret og utprøvd arbeidsmåte. I tillegg benytter vi verktøy som Osterwalder – Business Model Canvas, som består av 9 byggeklosser. Den hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader.

Hvordan starte og drive egen bedrift?

Her er lenke til en rekke GUIDER i etablering og drift av egen bedrift.
Og her til lenke til Altinn med informasjon om HVORDAN STARTE OG DRIVE EGEN BEDRIFT med lenker til alle relevante skjema.

Løser du et problem for en kunde?

Bygger du din bedrift rundt en tjeneste eller et produkt som treffer et behov hos en kunde, eller løser du et problem for kunden? Er svaret ja, da har du et marked som trolig er villig til å kjøpe ditt produkt eller din tjeneste, hvis du setter rett pris. Hvis det er en tjeneste du skal selge – kan det være lurt å sjekke ut hva du må beregne i pris for ditt produkt/tjeneste med dette verktøyet Timepriskalkulatoren.

Økonomisk hjelp
Informasjon om fond og tilskuddsordninger finner du under fanen Næringsfond i margen til venstre. Les også om Etablerertilskudd som Innovasjon Norge forvalter, og denne beskrivelsen av søknadsportalen for etablerertilskudd.

Nyttige lenker