Prosjektledelse

Steinkjer Næringsselskap AS selger tjenester innenfor prosjektledelse på forespørsel.
Vi leverer tjenester til konkurransedyktige priser, og bruker selskapets totale kompetanse og nettverk for å levere et så godt resultat som mulig.
For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Bodil Vekseth på telefon: +47 906 16 298 eller e-post: [email protected]

Under ser du noen av prosjektene Steinkjer Næringsselskap AS har hatt ledelse for.

Nær Ung, Bodil ordførere og Liv Signe NAvarsette

NærUng som metode ble utviklet og prosjektledet av SNS ved Sara Kveli Skjervø. Metoden er nå solgt til flere kommuner og bistår disse med å være god til å følge opp de unge talentene og forretningsideene. Her daglig leder i SNS, Bodil Vekseth, Liv Signe Navarsete i KRD, Ida Stuberg, Inderøy, Bjørn A Gram, Steinkjer og Einar Strøm, Leksvik.

MGP Lilla

SNS hadde prosjektledelsen for delfinalen av MGP ved Astrid Skogseth Fuglesang

 

 

Astrid Skogseth var prosjektleder for Bolystprosjektet “Steinkjer åpen, lys og glad”. Bolystteam som arbeidsmetode ble utviklet og er nå vedtatt som verktøyet for å sikre god innbyggerdialog. Det er utarbeidet en håndbok som forteller hvordan arbeidet lokal samfunnsutvikling kan gjennomføres. Her kan du lese mer om dette arbeidet.