Om oss

Steinkjer Næringsselskap – Åpen, lys og glad!

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringslivet og etablerere.

SNS har følgende produkter:

Har du ideer, planer om utvikling av din bedrift i Steinkjer eller etablering av ny, er Steinkjer Næringsselskap et naturlig sted å henvende seg. Vi bistår vederlagsfritt med råd og veiledning. Dette er i utgangspunktet begrenset til 5 timer pr. kunde. Våre fortrinn er et omfattende lokalt nettverk, god oversikt og kunnskap om økonomiske virkemidler, aktuelle lokale og regionale samarbeidspartenere, samt lang erfaring med bedriftsutvikling og etablering av nye bedrifter. Ta kontakt med oss du også – Steinkjer trenger vekst og nyskapning!

Vi lover full diskresjon og ønsker å oppleves som en serviceinnstilt og praktisk hjelper. Selskapet eies av Steinkjer kommune (100 %) og ble etablert i 1992.

Som hjelp i en tidlig fase, knyttet til etablering, forretningsutvikling eller prosjektutvikling, legger vi ut aktuelle dokumenter og maler som vi anbefaler deg å bruke. ta dem i bruk!

Vi har kontorer på Næringstorget i Steinkjer, Jakob Weidemannsgt. 9, 7713 Steinkjer. Vi kan også nås på telefon 906 16298 (Bodil Vekseth), eventuelt 406 17 590 (Astrid Skogseth Fuglesang) eller 905 94 259 (Gunn Tangstad). Telefon sentralbord: 741 70 880

Vis i kart

SNS ansatte Bodil Vekseth, Sara Kveli Skervjø, Astrid Skogseth Fuglesang og Gunn Tangstad i SNS

SNS ansatte
Bodil Vekseth, Sara Kveli Skervjø, Astrid Skogseth Fuglesang og Gunn Tangstad