Om oss

Steinkjer Næringsselskap for næringslivet

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringslivet, grundere og etablerere. Vi bistår deg med utvikling av din forretningside eller bedrift. Du finner oss på Næringstorget på InnoCamp i Steinkjer. Alle våre møter er taushetsbelagt.

VI KAN TILBY:

Selskapet eies av Steinkjer kommune (100 %) og ble etablert i 1992. Vi har kontorer på Næringstorget i Steinkjer, Skolegata 22, InnoCamp, 7713 Steinkjer.

Telefon sentralbord: 741 70 880

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post. Sentralbord: 74 17 08 80
Jacob Almlid: 911 36 475, Gunn Tangstad: 905 94 259,  
Bodil Vekseth: 906 16 298

Korona-beredskap

Våren 2020 rigget Steinkjer Næringsselskap (SNS) i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune et beredskapsteam rundt dere i næringslivet for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap (SNS) i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred, Tindved Kulturhage og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift. All informasjon er taushetsbelagt. Beredskapsteamet tilbyr dere veiledning for krisehåndtering, informasjon samlet ett sted og hjelp til bedriftsutvikling.

Brosjyre_SNS2_digital_

Vis i kart