Om oss

Steinkjer Næringsselskap – Åpen, lys og glad!

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringslivet og etablerere. Du finner oss på Næringstorget på InnoCamp i Steinkjer.

VI KAN TILBY:

Har du ideer, planer om utvikling av din bedrift i Steinkjer eller etablering av ny, er Steinkjer Næringsselskap et naturlig sted å henvende seg. Vi lover full diskresjon og bistår vederlagsfritt med råd og veiledning i inntil fem timer pr. kunde/case. Vi har et omfattende lokalt nettverk, god oversikt og kunnskap om økonomiske virkemidler, aktuelle lokale og regionale samarbeidspartnere, i tillegg til lang erfaring med bedriftsutvikling og etablering av nye bedrifter.

Selskapet eies av Steinkjer kommune (100 %) og ble etablert i 1992. Vi har kontorer på Næringstorget i Steinkjer, Skolegata 22, InnoCamp, 7713 Steinkjer.

Telefon sentralbord: 741 70 880
Brosjyre_SNS2_digital_

Vis i kart