Om oss

Steinkjer Næringsselskap i Corona-beredskap for næringslivet

Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap (SNS) i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred, Tindved Kulturhage og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift. All informasjon er taushetsbelagt.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post. Sentralbord: 74 17 08 80
Jacob Almlid: 911 36 475, Gunn Tangstad: 905 94 259,
Astrid Skogseth: 406 17 590,
Bodil Vekseth: 906 16 298

Beredskapsteamet tilbyr dere veiledning for krisehåndtering, informasjon samlet ett sted og hjelp til bedriftsutvikling.

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringslivet og etablerere. Du finner oss på vanligvis på Næringstorget på InnoCamp i Steinkjer. Vi prøver nå å gjennomføre flest mulig møter via telefon eller video.  Les mer her

VI KAN TILBY:

Selskapet eies av Steinkjer kommune (100 %) og ble etablert i 1992. Vi har kontorer på Næringstorget i Steinkjer, Skolegata 22, InnoCamp, 7713 Steinkjer.

Telefon sentralbord: 741 70 880
Brosjyre_SNS2_digital_

Vis i kart