Ofte stilte spørsmål

 • Hva kan Steinkjer Næringsselskap AS hjelpe meg med?

  Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) er Steinkjer kommune sitt verktøy for næringsutvikling, også kalt kommunens førstelinjetjeneste.  SNS kan bistå med veiledning og rådgiving innenfor etablering og utvikling av din forretningside, eller koble på rett kompetanse og nettverk for å skape utvikling i det lokale næringslivet i kommunen. Våre produkt finner du  her.

 • Hva skal jeg gjøre om jeg ønsker et møte med Steinkjer Næringsselskap AS?

  Du kan enkelt bestille et møte med Steinkjer Næringsselskap AS via vår møtebooking. Etter at forespørselen er sendt, vil du få en møteinnkalling tilsendt via e-post så fort vi har funnet et tidspunkt. Vi er så heldig at vi har stor pågang, så du må forvente to – tre ukers ventetid for et møte.

 • Hva er forskjellen på kartlegging og veiledning?

  Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) gjennomfører et kartleggingsmøte med alle som ønsker en eller annen form for støtte eller veiledning knyttet til sin forretningside. Under kartlegginga vil det bli tydelig for oss hvilke behov og forventninger du som kunde har, på hvilke områder vi kan bidra, og hvordan vi kan bistå videre i prosessen. Om det er konkrete ting SNS kan bidra med, vil du som kunde bli tatt inn til veiledning som blir skreddersydd for å svare på de behov og forventninger som ble funnet under kartlegginga. Vi har fem timer gratis veiledning – dette er en service vi tilbyr som Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste.

 • Hva koster det å bruke tjenester fra Steinkjer Næringsselskap AS?

  Steinkjer Næringsselskap AS tilbyr en kartlegging, og veiledning gratis i inntil 5 timer. Har du behov som gjør at behovet for veiledningstimer går utover det, eller ønsker å kjøpe tjenester innen prosjektledelse, prosessledelse, eller annen spisskompetanse, avtales dette med den enkelte. Steinkjer Næringsselskap AS tar markedspris innenfor de ulike leveranseområdene.

 • Hvem eier Steinkjer Næringsselskap AS?

  Steinkjer Næringsselskap AS er et aksjeselskap som er 100% eid av Steinkjer kommune, og har et styre som er sammensatt av personer fra næringslivet i kommunen.

 • Hva kan jeg få støtte til via kommunalt næringsfond?

  Kommunalt næringsfond kan gi støtte til etablering og utviklingsprosjekter med lokalt potensiale/marked. Søknaden kan være på maksimalt kr. 150.000. Du kan søke som organisasjon (bedrift, lag, forening, etc.) eller privatperson. Kommunalt næringsfond kan gå inn med inntil 50% av totalbudsjettet for etableringa/prosjektet. Søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no. For mer informasjon, ta kontakt med vår kontaktperson for kommunalt næringsfond i Steinkjer: [email protected]

 • Hva kan jeg få støtte til via regionalt næringsfond?

  Regionalt næringsfond kan gi støtte til etablering og utviklingsprosjekter med et regionalt (minimum Inntrøndelag) potensiale/marked. Du kan søke som organisasjon (bedrift, lag, forening, etc.) eller privatperson. Regionalt næringsfond kan gå inn med inntil 50% av totalbudsjettet i etableringa/prosjektet. Eneste unntak er for tiltaksprosjekt som er til nytte for flere bedrifter/ etablerere. I disse tilfellene kan støtten være på inntil 100% av budsjett. Søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

 • Hva er forskjellen på kommunalt-, og regionalt næringsfond?

  Forskjellen på fondene er ut fra hvilket markedspotensial forretningsideen har. Blir ideen ansett å være en lokal ide, med et lokalt potensiale, er det et prosjekt som kan søke kommunalt næringsfond. Har ideen et regionalt potensiale, det vil si et marked i hele Inntrøndelag, Trøndelag, eller enda større, er dette et prosjekt som kan søke støtte av Inntrøndelag regionale næringsfond.

 • Hva er NærUng?

  NærUng er en arbeidsmetode som setter fokus på å ta ungdom i mellom 13 og 26 år med ideer og pågangsmot på alvor, og gi dem samme muligheter som de voksne.
  Gjennom NærUng-arbeidet blir det også lagt vekt på å gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten synliggjøre arbeidsmulighetene de har rundt seg. Samtidig får de unge innblikk i hvem som finnes i det lokale næringsapparatet i kommunen, og hva de kan få hjelp med der.

 • Hvordan får jeg støtte fra Innovasjon Norge?

  For å få støtte fra Innovasjon Norge, må forretningsideen ha innovasjonshøyde og et nasjonalt eller internasjonalt marked. Innovasjon betyr en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som kan lanseres i et markedet eller bli tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.