Ofte stilte spørsmål

 • Hva kan Steinkjer Næringsselskap AS hjelpe meg med?

  Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) er Steinkjer kommune sin næringsavdeling og verktøy for næringsutvikling, også kalt kommunens førstelinjetjeneste.  SNS kan bistå med veiledning og rådgiving til bedrifter, gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye forretningsideer, jobbe med omstilling, videreutvikle bedrift, etablere bedriftsnettverk eller koble på kompetanse for å utvikle lønnsome bedrifter og lokal næringsutvikling.  Våre tilbud om tjenester finner du  her.

 • Hva skal jeg gjøre om jeg ønsker et møte med Steinkjer Næringsselskap AS?

  Du kan enkelt bestille et møte med Steinkjer Næringsselskap AS via vår møtebooking. Etter at forespørselen er sendt, vil du få en møteinnkalling tilsendt via e-post så fort vi har funnet et tidspunkt. Vi er så heldig at vi har stor pågang, så du må forvente noe ventetid for avtale om møte.

 • Hva er forskjellen på kartlegging og veiledning?

  Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) gjennomfører et kartleggingsmøte med alle som ønsker en eller annen form for støtte eller veiledning knyttet til sin forretningside. Det første møtet klargjør hvilke behov og forventninger du som kunde har, og på hvilke områder SNS kan bistå. En skreddersydd plan for videre veiledning avtales med den enkelte. Vi tilbyr inntil  fem timer gratis veiledning.

 • Hva koster det å bruke tjenester fra Steinkjer Næringsselskap AS?

  Steinkjer Næringsselskap AS tilbyr inntil 5 timer gratis førstelinjetjeneste som består av kartlegging, og skreddersydd veiledning.

  Vi tilbyr også tjenestesalg innen prosjektledelse, prosessledelse, eller annen spisskompetanse. Ta kontakt for mer informasjon om tjenestesalg.

 • Hvem eier Steinkjer Næringsselskap AS?

  Steinkjer Næringsselskap AS er et aksjeselskap som er 100% eid av Steinkjer kommune. Styret er sammensatt av personer fra næringslivet i kommunen.

 • Hva kan jeg få støtte til via kommunalt næringsfond?

  Kommunalt næringsfond kan gi støtte til etablering og utviklingsprosjekter med lokalt marked som mål.  Du kan søke som organisasjon (bedrift, lag, forening, etc.) eller privatperson. Kommunalt næringsfond kan støtte inntil 50% av totalbudsjettet for etableringa/prosjektet. Søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no. For mer informasjon, ta kontakt med vår kontaktperson for kommunalt næringsfond i Steinkjer: [email protected]

 • Hva kan jeg få støtte til via regionalt næringsfond?

  Regionalt næringsfond kan gi støtte til etablering og utviklingsprosjekter med et regionalt marked som mål (minimum Inntrøndelag, Steinkjer, Inderøy og Snåsa). Du kan søke som organisasjon (bedrift, lag, forening, etc.) eller privatperson. Regionalt næringsfond kan støtte inntil 50% av totalbudsjettet i etableringa/prosjektet. Unntak er  tiltaksprosjekt som omsøkes av flere bedrifter/ etablerere. I disse tilfellene kan støtten være på inntil 100% av budsjett. Søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Ta gjerne kontakt for mer informasjon før søknad sendes.

 • Hva er forskjellen på kommunalt-, og regionalt næringsfond?

  Forskjellen på fondene er ut fra hvilket markedspotensial forretningsideen har. Blir ideen ansett å være en lokal ide, med et lokalt potensiale, er det et prosjekt som kan søke kommunalt næringsfond. Har ideen et regionalt potensiale, det vil si et marked i hele Inntrøndelag, Trøndelag, eller enda større, er dette et prosjekt som kan søke støtte av Inntrøndelag regionale næringsfond.

 • Hva er NærUng?

  NærUng er en arbeidsmetode som  har ungdom  mellom 13 og 26 år med ideer og pågangsmot  som målgruppe. Målet er å gi ungdom samme muligheter som de voksne.
  Gjennom NærUng får ungdommen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten synliggjøre arbeidsmulighetene de har i kommunen og regionen. Samtidig får de unge kunnskap til innovasjonssystemet i kommunen, og hvilke tjenester som tilbys bedrifter og gründere

 • Hvordan får jeg støtte fra Innovasjon Norge?

  For å få støtte fra Innovasjon Norge, må forretningsideen ha innovasjonshøyde, ikke være konkurransevridende og ha et nasjonalt eller internasjonalt marked.

  Begrepet innovasjon betyr en ny vare eller produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, kjent teknologi sammensatt på ny måte , eller nye forretningmodeller