NærUng

Hva:

Fra 3.april 2017 er NærUng arbeidsmetoden implementert i veiledningsmetodikken til Steinkjer Næringsselskap AS.

NærUng er en arbeidsmetode som setter fokus på å ta ungdom i mellom 13 og 26 år med ideer og pågangsmot på alvor, og gi dem samme muligheter som de voksne.

Gjennom NærUng-arbeidet blir det også lagt vekt på å gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten synliggjøre arbeidsmulighetene de har rundt seg.

Samtidig får de innblikk i hvem som finnes i det lokale næringsapparatet i kommunen, og hva de kan få hjelp med der.

Hvorfor:

Det er viktig at unge føler at de blir sett og tatt på alvor.

Unge ser verden på en litt annen måte, og har andre behov enn voksne som ofte vet litt mer om hvordan prosessen fra idé til handling går.

NærUng gir kommunen verktøy til å oppdage og følge opp de unge talentene som finnes hos dem. Ungdommene blir sett, får hjelp, og enda et positivt inntrykk av kommunen de kommer fra.
I tillegg blir de kjent med næringslivet som finnes, og får kanskje opp øynene for at det er både interessante jobber for dem, og muligheter for et godt liv der de kommer fra.
Dette tror vi kan være med på å gi unge en sterkere tilknytning til sin kommune, og at det på sikt kan føre til at flere av dem ønsker å bosette seg der når de ser seg om etter et sted å slå seg ned.

Starte eget?

Ønsker du å starte egen bedrift? Usikker på hvordan du går frem? Her har vi samlet en rekke nyttige linker som kan være greie å ha!

 • Brønnøysundregistrene – her kan du registrere bedriften din.
 • Ung Tiltakslyst – Hos Ung Tiltakslyst kan du søke om inntil 20.000,- i støtte til bedriftsetablering, arrangementer og ulike aktiviteter.
 • Innovasjon Norge – Hos Innovasjon Norge kan du søke om større pengersummer samt lån til å starte bedriften din.
 • Patentstyret – Det er veldig viktig å beskytte ideene dine slik at ingen andre tar dem! Det kan du få hjelp til her.
 • Starte og drive egen bedrift? – På Altinn ligger det masse informasjon du kan trenge før oppstart, under oppstart, ved drift av firmaet ditt og til en eventuell avvikling.
 • Trøbur – Trøndelag Barne og Ungdområd er et fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Trøndelag. Her kan du søke støtte om kreative tiltak og generelle tiltak for barn og unge i din kommune.

Eksempler på nettverk

 • Leksvik Industriell Vekst v/ Bjørn Damhaug – Næringshage med lang erfaring med utvikling av gründerbedrifter.
 • CTM Lyng v/ Alvin Berg – Norges fremste produsent og leverandør av lys- og varmestyringsprodukter for alle typer bygg.
 • Lyng Protech v/ Arne Ivar Sundseth – Utfører alle tjenester innen produktutvikling, tynnplateproduksjon, sveising, montasje, logistikk.
 • Smart Media v/ Alexander Kjølstad- Leverer nettsider basert på verdens mest brukte publiseringsløsning; WordPress, samt webdesign og programmeringstjenester.
 • Kreditorforeningen Midt-Norge v/ Bjørn Grønnesby – Bistår med innkreving. Bedriften har saksbehandlere med høy kompetanse og lang fartstid i bransjen, med effektive innkrevingsmetoder og god kontakt mot namsmyndighetene.
 • Steinkjer Næringsselskap v/ Bodil Vekseth – Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringslivet og etablerere.
 • Steinkjer Regnskap v/ Jonny Melting – Autorisert regnskapsførerselskap som har erfarne medarbeidere med solid kompetanse til å ta oppdrag innen forretningsregnskap og landbruksregnskap.
 • Trønder-Avisa v/ Jo Kristian Kvernland – Fylkets største avis.
 • Snopp Media v/ Mathias Nervik og Gisle Grindvik – Designbyrå som leverer et bredt spekter av deisgntjenester.
 • Fuglesang Dahl v/ Erling Fuglesang – Entreprenørfirma som påtar seg byggeoppdrag fra idè til ferdigstillelse for private og offentlige byggherrer.
 • Prétor Advokat v/ Thomas Lidal Jamne – Prétors advokater tilbyr deg og ditt firma juridiske kvalitetstjenester innenfor hele det forretningsjuridiske felt.

Eiere

Samarbeidspartnere

Kontaktperson