Kontakt

Besøk- og postadresse

Steinkjer Næringsselskap AS
Skolegata 22, InnoCamp, 7713 STEINKJER
Telefon sentralbord: 74 17 08 80
Jacob Almlid: 911 36 475, Gunn Tangstad: 905 94 259,
Bodil Vekseth: 906 16 298.

Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid knyttet til restriksjonene som staten har iverksatt pga. Corona-viruset. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap (SNS) i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred, Tindved Kulturhage og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Beredskapsteamet tilbyr dere veiledning for krisehåndtering, informasjon samlet ett sted og hjelp til bedriftsutvikling.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post, eller bruk vår møtebooking. All informasjon du sender inn er taushetsbelagt.