INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE OM UTBYGGINGSPROSJEKT

Mandag 29.05.2017 KL 08.30 – 15.00 Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen Dialogkonferansens hensikt Steinkjerbygg KF er byggherre for Innovasjonscampus Steinkjer (IHBH) og DH–Eiendom er byggherre for  Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (ICS). Byggherrene informerer om prosjektenes planer og løsninger så langt, og ønsker innspill og tilbakemeldinger på disse løsningene for…

LES MER

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE OM UTBYGGINGSPROSJEKT

Sara Kveli Skjervø avslutter som NærUng ansvarlig etter fem års fabelaktig innsats i Steinkjer Næringsselskap

Steinkjer Næringsselskap (SNS) vil takke for fantastisk innsats med å utvikle NærUng som arbeidsmetode for å ivareta de unge talentene og forretningsideene i regionen. Nå må vi bare konstantere at gjennomsnittsalderen går opp i SNS og at galskapskvantumet blir mindre. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet…

LES MER

Sara Kveli Skjervø avslutter som NærUng ansvarlig etter fem års fabelaktig innsats i Steinkjer Næringsselskap