INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE OM UTBYGGINGSPROSJEKT

Mandag 29.05.2017 KL 08.30 – 15.00 Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen Dialogkonferansens hensikt Steinkjerbygg KF er byggherre for Innovasjonscampus Steinkjer (IHBH) og DH–Eiendom er byggherre for  Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (ICS). Byggherrene informerer om prosjektenes planer og løsninger så langt, og ønsker innspill og tilbakemeldinger på disse løsningene for…

LES MER

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE OM UTBYGGINGSPROSJEKT