Forskningsmidler til reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel

Forskningsrådet lyser nå ut midler til forprosjekter for reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det gis opp til 100% støtte.  Lenke til mer informasjon og søknadsskjema hos Forskningsrådet Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskningMidlene skal bidra til økt forsknings – og utviklingsarbeid (FoU) i tjenestenæringer som i…

LES MER

Forskningsmidler til reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel

Tips fra Beredskapsteamet for næringslivet i Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i samarbeid med en rekke aktører rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med følgende aktører. Les mer om beredskapsteamet her. Her finner du lenke til alle aktørene i beredskapsteametSteinkjer Næringsselskap (SNS) Steinkjer Næringsforum…

LES MER

Tips fra Beredskapsteamet for næringslivet i Steinkjer

VIRKSOMHETER MED KRITISK SAMFUNNSFUNKSJON OG NØKKELPERSONELL SOM KAN FÅ TILBUD OM PLASS I BARNEHAGE OG BARNESKOLE

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Med utgangspunkt i de 14 samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016) har departementene utarbeidet en første versjon av…

LES MER

VIRKSOMHETER MED KRITISK SAMFUNNSFUNKSJON OG NØKKELPERSONELL SOM KAN FÅ TILBUD OM PLASS I BARNEHAGE OG BARNESKOLE