VIRKSOMHETER MED KRITISK SAMFUNNSFUNKSJON OG NØKKELPERSONELL SOM KAN FÅ TILBUD OM PLASS I BARNEHAGE OG BARNESKOLE

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Med utgangspunkt i de 14 samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016) har departementene utarbeidet en første versjon av…

LES MER

VIRKSOMHETER MED KRITISK SAMFUNNSFUNKSJON OG NØKKELPERSONELL SOM KAN FÅ TILBUD OM PLASS I BARNEHAGE OG BARNESKOLE

OVSJON – et program for deg som er kunstner eller kulturell næringsaktør

I samarbeid med Kulturrådet og Lean Business skal Tindved Kulturhage arrangerer Ovasjon, som er et utviklingsprogram for kunstnere og kulturaktører i regionen. Programmet er for bedrifter som vil bygge en bærekraftig bedrift av sin kulturelle, kunstneriske eller kreative kompetanse – enten de er i oppstartfasen eller har…

LES MER

OVSJON – et program for deg som er kunstner eller kulturell næringsaktør