Forskningsmidler til reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel

Forskningsrådet lyser nå ut midler til forprosjekter for reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det gis opp til 100% støtte.  Lenke til mer informasjon og søknadsskjema hos Forskningsrådet Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskningMidlene skal bidra til økt forsknings – og utviklingsarbeid (FoU) i tjenestenæringer som i…

LES MER

Forskningsmidler til reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel