NærUng

NærUng er en arbeidsmetode som setter fokus på å ta ungdom mellom 13 og 26 år med ideer og pågangsmot på alvor, og gi dem samme muligheter som voksne.

Gjennom NærUng-arbeidet blir det lagt vekt på å gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten synliggjøre arbeidsmulighetene de har rundt seg. Samtidig får de innblikk i hvem som finnes i det lokale næringsapparatet i kommunen, og hva de kan få hjelp med der.

For mer informasjon, gå til NærUng sine egne hjemmesider her.