Fokusområder

Fokusomårdene til Steinkjer Næringsselskap (SNS) følger Strategisk Næringsplan og handlingsplanen til SNS. Vi følger også opp Kommuneplanen til Steinkjer kommune og de ulike delplanen til kommuneplanen som griper inn i vårt arbeid.