Utlysning av midler fra
Kompensasjonsordning 4, Steinkjer Kommune.

Ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Steinkjer har mottatt kr 851 000 kr til formålet.

Fordeling og utbetaling fra Regjeringen

Rammen til kommunene er på totalt 250 000 millioner kroner som fordeles til kommuner for å kompensere for tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smittevernstiltak. Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og – arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.

Kriterier for tildeling av kommunal kompensasjonsordning 4, Steinkjer Kommune

Steinkjer Kommune ønsker å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 01.08.21 til 01.03.22.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

  • Serveringsvirksomhet
  • Overnattingsvirksomhet
  • Sport og fritid
  • Reisebyråer og -arrangører
  • Kunst og underholdning
  • Kongress-, messe-, og utstillingsvirksomhet

Dokumentert tapt omsetning i perioden 01.08.21 – 01.03.22 blir prioritert i saksbehandlingen.
Ved denne tildelingen vil virksomheter som har mottatt tidligere kompensasjonsordninger ikke bli prioritert.

Søknader registreres i Regionalforvaltning.no.

Søknadsskjema: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?

Dokumentasjon som kreves vedlagt søknad til Kompensasjonsfond 4:

  • Egenerklæring som er en del av søknadskjemaet på Regionalforvaltning.
  • Regnskap som dokumenterer inntektstap og evt tap på varelager med relevante sammenlignbare tall fra 2019/2020 evt månedstall for nyetablerte virksomheter.

Søknadsfrist: 20.04.22

Formannskapet i Steinkjer Kommune behandler endelig tildeling 12.05.22, og tildelt beløp utbetales umiddelbart etter Formannskapets vedtak.

Henvendelser om Kompensasjonsfond 4 Steinkjer Kommune rettes til Steinkjer Næringsselskap
Kontaktpersoner er:
Gunn Tangstad mob 905 94 259. E-post [email protected]
Jacob Almlid mob 911 36 475 e-post [email protected]
Bodil Vekseth mob 906 16 298 [email protected]