LANSERING AV KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING 3, STEINKJER KOMMUNE

Ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Steinkjer har mottatt kr 1 846 000 kr til formålet.

Steinkjer Næringsforum har tilrettelagt for dialog med næringslivet om situasjonen i bedriftene. Det er gjennomført 2 møter og innspillene er med i grunnlaget for foreslåtte kriterier.

Fordeling og utbetaling fra Regjeringen

Rammen til kommunene er på totalt 500 millioner kroner. Alle kommuner får 250.000 kroner i

grunnbeløp. De øvrige 411 millioner kroner fordeles etter antall ansatte i serverings- og

overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.

Kriterier for tildeling av kommunal kompensasjonsordning 3, Steinkjer Kommune

Steinkjer Kommune ønsker å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 10.desember 2021- 31. januar, 2022.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

Serveringsvirksomhet

Overnattingsvirksomhet

Reisearrangører

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter i de prioriterte bransjer som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.

Følgende kan omsøkes og vil bli prioritert:

1 Dokumentert tapt omsetning i perioden 10.12.21 – 31.01.22 blir prioritert i saksbehandlingen.

2 Støtte til dokumentert tap på varelager i prioriterte bransjer.

Søknader registreres i Regionalforvaltning.no.

Søknadsskjema: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?

Dokumentasjon som kreves vedlagt søknad til Kompensasjonsfond 3:

  • Egenerklæring som er en del av søknadskjemaet på Regionalforvaltning.

  • Regnskap som dokumenterer inntektstap og evt tap på varelager med relevante sammenlignbare tall fra 2019/2020 evt månedstall 2021.

Søknadsfrist: 13.02.22

Formannskapet i Steinkjer Kommune behandler endelig tildeling 03.03.22, og tildelt beløp utbetales umiddelbart etter Formannskapets vedtak.

Henvendelser om Kompensasjonsfond 3 Steinkjer Kommune rettes til Steinkjer Næringsselskap

Kontaktpersoner er:

Gunn Tangstad mob 905 94 259. E-post [email protected]

Jacob Almlid mob 911 36 475 e-post [email protected]

Bodil Vekseth mob 906 16 298 [email protected]