LANSERING
KOMPENSASJONFOND 2 COVID 19 STEINKJER KOMMUNE

Steinkjer får tilført nye kr 3 542 000 i «coronamidler» fra staten til fordeling til virksomheter i Steinkjer kommune.
Virksomheter som er innenfor kriteriene inviteres til å søke om midler.

Søknadsskjema: Regionalforvaltning: www.regionalforvaltning.no.
Søknadsfristen er 19.09.21.

Følgende kriterier:

 1. Kompensasjonsfond 2 Covid 19 Steinkjer Kommune gjelder virksomheter (uavhengig av organisasjonsform, men registrert i Steinkjer kommune) Fondet skal støtte tiltak i lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak
 2. Kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt- eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
 3. Dokumenterte tap eller kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning knyttet til Covid-19 kan kompenseres. Bedrifter som fikk innvilget kompensasjon i forrige søknadsrunde med søknadsfrist 01.05 vil få beløpet fratrukket i en evt ny søknad
  a.i. Smittevernutstyr
  a.ii. Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
 4. Virksomheter etablert i 2020 og 2021 kan også søke.
 5. Støtte til utviklingsprosjekter/ tiltak som vil øke salg og omsetning.
 6. Støtte til ekstrakostnader som skyldes pandemien ved etablering av ny virksomhet. (investeringer eller drift støttes ikke).
 7. Virksomheter med store investeringer i 2019/2020/ 2021 som kan dokumenterte inntektstap og omsetningssvikt som følge av Corona kan søke.
 8. Ev. støtte fra kommunale eller statlige Covid-19 ordninger skal oppgis og føres i vedlagte skjema Egenerklæring. Egenerklæringen benyttes ved beregning av støttebeløp.
 9. Spesifiser omsøkte kostnader må spesifiseres i et eget regneark som du finner her..
 10. Dette vedlegges søknaden sammen med annen dokumentasjon i regionalforvaltning når søknaden sendes inn.

Søknadsskjema: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?
Øvrige dokumentasjons scannes og legges ved den elektroniske søknaden.
Ta kontakt med Steinkjer Næringsselskap hvis du har behov for veiledning på
Bodil Vekseth: [email protected]
Gunn Tangstad: [email protected]
Jacob Almli [email protected]