KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER, DEL 3

Da har tilsagn på kompensasjonsordning til lokale virksomheter, del 3 ankommet.

Her vil forslag til kriterier som er basert på kriterier i tildelingsbrevet, bli lagt frem i neste formannskapsmøte, som er i august (19. eller 26. august).   Dette fondet vil da kunne få en søknadsfrist tidlig i september.  Søknadsportal og søknadsskjema åpnes i etterkant av vedtaket i formannskapet.  Steinkjer Næringsselskap AS og Steinkjer Kommune vil legge ut informasjon om ordningen på sin hjemmeside, så snart vedtaket i formannskapet er gjort kjent.