Steinkjer har levert prospektet Energi Arena Steinkjer

Steinkjers ordfører Anne Berit Lein og jacob Br. Almmlid fra Steinkjer Næringsselskap AS orienterer pressen om Energi Arena Steinkjer – vårt tomteforslag til ny batterifabrikk i Norge

Et miljøprosjekt for fremtiden

Panasonic, Equinor og Hydro har inngått et strategisk samarbeid for å undersøke mulighetene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet. Deres prosjektorganisasjon Joint Battery Initiative (www.jointbatteryinitiative.com) har invitert kommuner, regioner mv til å beskrive mulige lokaliseringer.

Steinkjer kommune har tatt utfordringen og utredet et alternativ. Prospektet er utarbeidet av kommunen og Steinkjer Næringsselskap med rådgiver Jacob Br. Almlid som prosjektleder i Steinkjer Næringsselskap AS (SNS), med et team bestående av daglig leder i SNS , Bodil Vekseth, og rådgiverne i SNS, Gunn Tangstad og Astrid Skogseth. Det er innhentet faglig bistand fra Sweco AS og Sign Arkitekter TM .  Prospektet har hatt et designteam fra Lindseth Reklame AS og publiseringsbistand fra Smart Media AS

Last ned faktaark for å få tilgang til mer informasjon om bakgrunn, tomtealternativ, tomtestørrelse, grunneiere, krafttilførsel, kraftpris, prosess- og kjølevann, integrert kailøsning, økonomi, insfrastruktur og rekruttering.

Presentasjonsfilm

Pressemelding

Med tilgang til sjøen, nærhet til Malm Industripark og risikofri byggegrunn mener Steinkjer kommune at de har funnet et meget godt alternativ til utbygging av en ny batterifabrikk. Området har fått navnet Energi Arena Steinkjer.

LINK: Last ned pressemelding 

Illustrasjoner

Klikk på bildene for å se stor versjon. Kan deretter lastes ned.

Kontaktpersoner ved spørsmål

Anne Berit Lein
Ordfører i Steinkjer
Tlf. : 906 21 904

Jacob Br. Almlid
Prosjektleder Steinkjer Næringsselskap
Tlf. : 911 36 475

Bodil Vekseth
Daglig leder Steinkjer Næringsselskap
Tlf. : 906 16 2980
E-post: [email protected]