Julehilsen – Steinkjer Næringsselskap

Året 2020 vil skrive seg inn i historiebøkene. Covid-19 rammet verden og det ble et år som utfordret næringslivet og enkeltmennesker på mange nivå. I Steinkjer Næringsselskap satte vi raskt ned et beredskapsteam og opplevde fra hjemmekontor et næringsliv som midt i krisen klarte å være fremoverlent, omstillingsvillig og meget utviklingsorientert. Fremdeles står en del bedrifter i en utfordrende situasjon, samtidig som det har stabilisert seg for mange – vi opplever at næringslivet har evnet å finne en vei videre i de utfordringene som oppsto. Vi er imponert over måten det er tatt tak. Nå har livet normalisert seg i noen grad, og vi møter deg gjerne på Næringstorget på InnoCamp på Steinkjer. Har du en forretningsidé, et utviklingsprosjekt eller en bedrift du ønsker å etablere i Steinkjer kommune, ta gjerne et møte eller en samtale med oss – ta gjerne kontakt. Ser fram til å høre fra deg.

Vi vil takke for godt samarbeid i året som har gått, og ser fram til videre samarbeid i et nytt år med nye muligheter for å skape og opprettholde framtidsretta arbeidsplasser – slik at vi sikrer videre vekst i Steinkjer. Vi skal fortsette å ta tak i regionens fortrinn, blant annet blå-grønn satsing, og ha fokus på bolyst for å sikre attraktive lokalsamfunn med tilgang på arbeidskraft og areal til næringslivet i kommunen.

Ønsker alle en riktig GOD JUL – og et kraftfullt nytt år med mye god næringsutvikling for Steinkjer. 

Juletreet på InnoCamp på Steinkjer følger årets julehilsen fra Steinkjer Næringsselskap