ENKELTPERSONFORETAK (ENK) OG FRILANSERE

Her kan dere lese om ordninger som forvaltes av NAV og en mulighet for å søke om likviditetslån i bank.

Midlertidig inntektssikring
Det er innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen.

  • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn
     
  • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene

Dette er en inntektssikring tilsvarende 80 prosent, begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Ordningen gjelder fra 16. mars 2020.  Kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned.

Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført.

Du kan nå søke på denne ordningen – her er lenke til NAV med oppdatert informasjon og lenke ti søknadsskjema.

OMSORGSPENGER (Hvis du må være hjemme hos barn under 12 år)
Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Hvis du kun har barn over 12 år, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan du ha rett på omsorgspenger fra første dag.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

  • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
  • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

SYKEPENGER
Vanligvis får selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4. På nav.no får du vite hvordan du går frem for å søke.

PENGER TIL LIVSOPPHOLD
Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp kan sosialhjelp være en mulighet.

kontaktperson i NAV Inn-Trøndelag er Per Ola Govasmark (464 29 338) www.nav.no

LIKVIDITETSLÅN FRA SpareBank 1 SMN 
Kunden må søke om lånet fra SpareBank 1 SMN sin hjemmeside

Målgruppen for produktet er drivere av enkelpersonforetak og frilansere.

Formål
Gi personer som driver enkeltpersonsforetak og som er rammet av koronakrisen et midlertidig eksistensgrunnlag i form av likviditetslån inntil offentlige ordninger kommer på plass.

Kunden:

  1. Lånet er ment å dekke grunnleggende utgifter til drivere av enkeltpersonsforetaket og ikke til å erstatte tapte driftsinntekter som sådan
  2. Kunden må være registrert i enhetsregisteret og/eller i foretaksregisteret
  3. Kunden skal benytte SMN som sin hovedbank; enten at foretaket har driftskontoen i SMN, eller at privatengasjementet i form av bankkort og lån er i SMN
  4. Ikke ha betalingsanmerkninger eller være i mislighold over 60 dager hos SMN eller SB1 Finans