Krisefond for næringslivet i Steinkjer

I påvente av politisk vedtak om eventuelt påfyll av fond, er søknadsportalen til krisefondet for næringslivet i Steinkjer lukket.

Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 å etablere et krisefond for næringslivet i Steinkjer. I første omgang ble det satt  av kr. 500 000,- . Midlene ble tatt av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette var en midlertidig ordning. Tildelte midler er nå brukt opp. 

Krisefondet ble raskt omsøkt og midlene tildelt etter søknad til bedrifter i Steinkjer til salgsfremmende tiltak. Nytten og effekten av de tildelte midlene er beskrevet av næringslivsaktørene som helt vesentlig for å berge arbeidsplasser i en meget krevende og uforutsigbar tid pga. COVID-19.

Det vil bli fremmet en sak til formannskapet om påfyll til næringsformål som innebærer nye rammer og vedtekter for tildeling. Dette kunngjøres når saken er behandlet.