Bedriftsintern opplæring for opplevelsesnæringene i Trøndelag

Regjeringen har satt inn en rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt pga. Coronasituasjonen. En av ordningene er støtte til opplæring og kompetanseheving som kan bidra til at bedriften din sikres støtte til nødvendig omstilling i denne fasen av krisen. Bransjer som prioriteres i Trøndelag er opplevelsesnæringene. 

Hva kan din bedrift få tilskudd til
Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Søknadsskjema
Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no. Det er utarbeidet egne retningslinjer for BIO Trøndelag.

Nærmere om ordningen 
Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak innen opplevelsesnæringene søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Retningslinjene for ordningen BIO kan du lese her.

Hvis din bedrift ikke treffer kriteriene for å søke her, kan det være mulig å tenke et utviklings prosjekt som kan være søkbar til Innovasjon Norge, eller du kan se om du er berettiget til å søke om å få kompensasjon for kostnader.
Du kan også vurdere å sette i gang salgsfremmende tiltak og se om tiltaket kan omsøkes til krisefondet som er etablert i Steinkjer.

Beredskapsteam i Steinkjer
Trenger du veiledning eller en samtalepartner, ta kontakt med oss i Steinkjer Næringsselskap, vi er i beredskap for deg og din bedrift.

For mer informasjon om BIO
Ta kontakt seniorrådgiver Siv Merethe G. Belbo i seksjon næring i Trøndelag Fylkeskommune – ,
telefon 95115258