støtte til forsker

Unik mulighet til å få bistand fra forsker til dine innovasjonsprosjekter DistriktForsk gir bedrifter mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid.

I DistrikForsk tilbys støtte til forundersøkelser og eksperimentell utvikling. Bedriften kan få inntil kr. 200 000 i støtte når de samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Prosjektperioden er på inntil 12 måneder. Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) kan søke. På grunn av koronasituasjonen har forskningsrådet vedtatt at støtteandelen økes fra 50 % til 80 % ved å redusere kravet til egeninnsats fra 50 % til 20 %. Bedriftens egeninnsats kan være timer og/eller kontanter. Forprosjekter kan søkes av alle bransjer/næringer. Mer info i denne lenken

Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med T:lab ved Anne Peggy Møller Schiefloe; [email protected], telefon: +47 40 69 49 79