Krisefond opprettet i Steinkjer

Da er det lansert et krisefond for næringslivet i Steinkjer.

Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 at det etableres et «krisefond» for næringslivet i Steinkjer. I første omgang settes det av 500 000,- til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette er en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av Corona-krisen avtar. Steinkjer Næringsselskap har fått delegert oppgaven med å forvalte fondet.
Les mer og søk her.