Kompensasjon for avlyste arrangement

Det er nå åpnet opp for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer. Søknadsfristen er 21. april 2020. Det er to ulike søknadsordninger, for de som er registrert i Enhetsregistret og en for de som er registrert i Frivillighetsregistret.

Arrangør registrert i Enhetsregistret
Kulturrådet forvalter ordningen som gjelder arrangører
i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge og som er registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke. Søker må bekrefte dette i søknadsskjemaet. Med «arrangører i kultursektoren» menes arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. Her er lenge til søknadsskjema og mer informasjon.

Arrangører registrert i Frivillighetsregistret
Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret skal søke Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning;  Her er lenke til søknadsskjema og mer informasjon.