Tips fra Beredskapsteamet for næringslivet i Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i samarbeid med en rekke aktører rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med følgende aktører. Les mer om beredskapsteamet her.

Her finner du lenke til alle aktørene i beredskapsteamet
Steinkjer Næringsselskap (SNS)
Steinkjer Næringsforum (SNF)
T: lab
Innovasjon Norge
Visit Innherred
Tindved Kulturhage
Trøndelag Fylkeskommune
og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Andre nyttige lenker
NAV
Regjeringen
Skatteetaten
Bedriftsintern opplæring – støtteordning Trøndelag Fylkeskommune
Kontantstøtte for næringslivet
Coronainfo for næringslivet
Miniforetak

Beredskapsteamet koordineres av Steinkjer Næringsselskap, her med tre av de ansatte f.v. Astrid Skogseth, Bodil Vekseth (leder for teamet) og Gunn Tangstad i SNS