Mal søknadsbrev om redusert husleie

Her er det laget forslag til brev fra leietaker (av lokaler) til huseier (utleier). Dette er å regne som en MAL. Du merker teksten og kopierer denne inn i et word-dokument for bruk i egen bedrift. Eller du kan åpne Word-dokumentet nederst i denne artikkelen.

Utleiers navn og adresse

                                                                                                       Steinkjer den (dato)  

SØKNAD (ANMODNING) OM REDUSERT HUSLEIE

Undertegnede er leietaker for ……….. på adresse…………….. I lokalene driver vi …………… (beskrive virksomheten)

Månedlig husleie er jf. avtale kr…….

Vår virksomhet er som effekt av myndighetens beslutning og pålegg måtte stoppe vår virksomhet. Dette betyr at vårt inntekstgrunnlag er borte, og dette gir oss umiddelbare økonomiske utfordringer. Mine økonomiske reserver er svært begrenset.

Jeg arbeider nå intensivt med å begrense skadene for virksomheten, med det mål at når myndighetene letter på begrensningene skal kunne ta opp igjen driften til normalt nivå.

Jeg slutter lojalt opp om den samfunnsmessige dugnaden sentrale myndigheter har anmodet oss alle om. Dessverre er de økonomiske effektene omfattende for min virksomhet.

På dette grunnlaget anmoder jeg meg om at husleien for mars og april kan frafalles eller reduseres i størst mulig grad. Jeg står gjerne til rådighet med ytterligere informasjon.

Vennlig hilsen

(navn og nødvendig kontaktinfo)