Mal for permitteringer

Hvis du du har behov for å permittere ansatte i egen bedrift, finner du her en MAL for hvordan en slik permittering skriftliggjøres. Denne malen er utarbeidet av Advokat Anders Kjøren AS. Du kan lase ned et Word-dokument (MAL øverst i denne artikkelen), eller du kan kopiere teksten som ligger nedenfor her. Ta kontakt om det er noe vi kan bistå med.

MAL for brev om permitteringer

Sted, dato
Arbeidstaker
Adresse

VARSEL OM PERMITTERING

Vi viser til informasjonsmøte den * (minst to dager frem i tid), hvor de ansatte ble informert om situasjon.

Begrunnelse for permitteringen er * under den pågående virusutbrudd.

Situasjonen innebærer at selskapet i de neste * månedene ikke vil ha mulighet til å opprettholde ordinær drift og bemanning i samme grad som i dag. Dette medfører igjen at bedriften ikke ser noen annen utvei enn å gå til permittering av (alle/enkelte av) de ansatte.

Det varsles derfor med dette om at du vil bli permittert 100 % fra din stilling med virkning fra arbeidstidens slutt den *. Minst to dager frem i tid

Den vanskelige situasjonen er antatt å være av midlertidig karakter og bedriften tar sikte på at arbeidet kan gjenopptas innen utgangen av * måned fra permittering. Permitteringen vil derfor sannsynligvis vare til *. Vi vil holde deg løpende orientert om utviklingen og eventuelt orientere dersom nye omstendigheter medfører at permitteringen kan avkortes eller eventuelt må forlenges.

Lønn utbetales i varslingsperioden (2 dager) og i arbeidsgiverperioden (2 arbeidsdager) etter Lov om lønnsplikt under permittering. Etter dette kan du i permitteringstiden søke om dagpenger fra NAV som også vil kunne orientere nærmere om dette.

Dette brev tjener som bevis for at du er permittert overfor NAV.

Permitteringen innebærer som nevnt i informasjonsmøte at arbeidsforholdet opphører midlertidig. Du er imidlertid fortsatt ansatt i bedriften og har rett og plikt til å vende tilbake til bedriften når permitteringen opphører.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med *.

 

Med vennlig hilsen

                                

* Mal-permittering Advokat Anders Kjøren AS, Mobil: 40240050