Kulturrådet informerer til kulturlivet om koronasituasjonen

Kulturrådet har fått i oppgave å forvalte en ny kompensasjonsordning som er målrettet til kultursektoren. Kulturdepartementet utarbeider nå en forskrift. Når den foreligger, vil Kulturrådet jobbe med å få detaljene i ordningen på plass så raskt som mulig. Du kan lese og holde deg oppdatert på Kulturrådet sin hjemmeside.

Fra arbeid med KulturKaia – et prosjekt for kunst- og kulturaktører på Steinkjer
Foto: Astrid Skogseth.