Informasjon vedr. skatter, avgifter og merverdiavgift

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Du kan gå inn på skatteetatens hjemmeside for å lese nærmere om endringer og tiltak. 

Dette omfatter:

  • Forskuddsskatt
  • Hvordan endre skattekortet
  • Merverdiavgift (endret satser og frister for innbetaling)Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019 (for selskaper)
  • Finansskatten
  • Arbeidsgiveravgift
  • Utsatt betaling av formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020 (for bedriftseiere)
  • Her er lenke til å kontakte Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag

Du kan også sende en e-post: [email protected] eller ringe telefon nr.: 932 66142

Dersom forskuddsskatt er innbetalt, og du ønsker å få denne tilbakebetalt må man kontakte skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag.