Bedre vilkår i Innovasjon Norge

Regjeringen innfører den 23. mars 2020 ytterligere tiltak for å bedre situasjonen for norsk næringsliv. De ned rentene på både lån, tilbyr avdragsutsettelse og øker rammene for oppstartslån.

Søk om avdragsutsettelse på løpende lån i Innovasjon Norge ved å følge denne lenken 

Her er de nye vilkårene til Innovasjon Norge

  • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april
  • Innovasjon vil også tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.
  • I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

Virkningen gjelder for nye lån fra 23. mars 2020. For allerede løpende lån vil endringen skje med virkning fra 15.4.2020.

Her er en lenke der du lese om den totale tiltakspakken til Innovasjon Norge