Utvidet Steinkjer Næringsselskap i ny kommune

Fra nyttår ble Steinkjer kommune en større kommune, og med det er Steinkjer Næringsselskap AS utvidet.  

I praksis innebærer det en videreføring av dagens ordning, sier daglig leder Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap. Noen justeringer i prioriteringene vil skje. Blant annet mer fokus på akkvisisjon. Tilstedeværelsen i Verran ivaretas gjennom at det er opprettet et eget avdelingskontor. Vi er veldig glad for å ønske Jacob Almlid velkommen inn i teamet, hans kompetanse og nettverk komplimenterer vår stab på en flott måte. Sammen skal vi levere førstelinjetjeneste i hele den nye kommunen. 

Det vi tilbyr er gratis kartlegging og veiledning inntil fem timer per idé, dvs. at Steinkjer kommune bidrar med støtte for at tilbudet skal være vederlagsfritt for deg som kunde. Ønsker du et møte, ta kontakt via vår MØTEBOOKING. Vi ser fram til å høre fra deg.

Steinkjer Næringsselskap tilbyr å:

  • veilede etablerte bedrifter, nye bedrifter, gründere, etablerere og ungdom i første fase av forretningsutvikling, med mål om raskest mulig kommersialisering
  • koble næringsaktører i klynger og bedriftsnettverk
  • bidra aktivt til å skape arenaer for forskning og utvikling, kunnskaps- og kompetansemiljø
  • tilrettelegge for innflagging av bedrifter og aktiv jobbing for at bedrifter velger fortsatt lokalisering i regionen
  • sørge for effektiv veiledning til næringslivet på innovasjonssystemet, alle finansierings- og støtteordninger, FoU- og kompetansemiljøer
  • er sekretariat for Inn-Trøndelag næringsfond, dvs. bidrar med saksbehandling og innstilling på saker til næringsfondet

Astrid Skogseth, Gunn Tangstad, Bodil Vekseth og Jacob Almlid er teamet i Steinkjer Næringsselskap (SNS) fra nyttår 2020. Her ved inngangspartiet til InnoCamp på steinkjer, der du finner SNS på Næringstorget. I tillegg er det avdelingskontor i Verran.                                                         Foto: Vigdis Devik