OVSJON – et program for deg som er kunstner eller kulturell næringsaktør

I samarbeid med Kulturrådet og Lean Business skal Tindved Kulturhage arrangerer Ovasjon, som er et utviklingsprogram for kunstnere og kulturaktører i regionen.

Programmet er for bedrifter som vil bygge en bærekraftig bedrift av sin kulturelle, kunstneriske eller kreative kompetanse – enten de er i oppstartfasen eller har drevet en stund, og vil bli mer lønnsom.  Det vil bli 2 samlinger fra lunsj til lunsj på Spiren, Inderøy og dato for arrangement er: 11.-12. september og samling 2 9.-10. oktober 2019.

Her vil det bli fokus på utvikling av forretningsidéen og forretningsmodellen, og lærer om hvordan en kan involvere kundene/publikum i arbeidet. De som deltar i programmet vil få muligheten til å søke om å delta i en mentorordning for kulturbedrifter over 10 måneder. 

Egenandel NOK 1250.- (inkl mva), inkluderer lunsj og en nettverksmiddag.
Mer info om programmet her https://www.ovasjon.no.