økonomisk støtte til digitalt kunnskapsløft

Trøndelag Fylkeskommune ønsker å bidra til å heve den digitale kompetansen i næringslivet og offentlig sektor. Strategien “et verdiskapende Trøndelag” har derfor muliggjort at det er satt av inntil 5 mill kr til en egen satsing på å støtte gode prosjekter som bidrar til å ta i bruk digital teknologi i eksisterende produksjons- og tjenestemiljø, eller på annen måte bidrar til et digitalt kunnskapsløft i trøndersk arbeidsliv.  

Målgruppe
Offentlig sektor, næringshager, næringslivets organisasjoner og forskning/utdanningsinstitusjoner kan søke om støtte. Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av prosjektkostnaden, men høy grad av egeninnsats og et relevant sammensatt partnerskap teller positivt i vurdering av søknaden.

Søknad:
Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no Støtteordning: Regional utviklingsmidler – 2018 innen 30. september 2018.

Søknaden skal inneholde:
a) En beskrivelse av tiltaket inkludert betydning for næringslivet i Trøndelag og partnerskapet i prosjektet
b) Plan for gjennomføring
c) Forventede resultater
d) Budsjett og finansieringsplan
e) SøknadssumVed eventuell spørsmål  – ta kontakt med en av følgende rådgivere i Trøndelag Fylkeskommune:
Ola Kjelvik 74 17 52 02; [email protected].
Eistein Guldseth  74 17 51 57, [email protected]
Siv Merethe Belbo 74 17 52 25, [email protected]