Invitasjon til regional næringskonferanse

Vi inviterer deg som er opptatt av samfunns- og næringsutvikling i Trøndelag til en regional næringskonferanse

Næringsalliansen i Inn-Trøndelag med næringsmedarbeiderne i Snåsa, Inderøy, Steinkjer og Verran i spissen, inviterer til den regionale VERRANKONFERANSEN – onsdag 12. september 2018 kl. 09.30 på Verraparken i Malm, Verran kommune.

Hvem passer konferansen for?
Konferansen passer for deg som har startet opp, ønsker å starte opp eller driver en bedrift, du som jobber med næringsutvikling – og veiledning, du som er politiker og opptatt næringsutvikling, eller rett og slett du som er opptatt av samfunns- og næringsutvikling i denne regionen. Vi lover utfordrende og spennende innlegg.

Bakgrunnen
Konferansen vil diskutere og ha innlegg knyttet til «Regionreformen – der desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», kommunereformen, og sammenslåing av Nord- og Sør -Trøndelag til Trøndelag (Fylkeskommune), samt naturlig nok de regionale og lokale utfordringer og muligheter som foreligger.

Hovedoverskrifter som skal berøres i konferansen
– Behov og målsetninger sett fra distriktenes side når det gjelder nærings-utvikling og samfunnsutvikling
– Ny fylkeskommune og endring i virkemiddelapparatet – hva blir effekten for næringslivet?
– NTE som utviklingslokomotiv. Utsiktene for NTE i årene framover, NTE sin rolle som utbygger og driver av viktig infrastruktur. Og når det gjelder strategi for regional utvikling? Hvordan tenkes utbytte fra NTE å benyttes?

Musikkteatret “Eplene i Messehagen”
Som en del av konferansen tilbys en utvidet konferansebillett som gir adgang til en forestilling på musikkteateret Eplene i Messehagen.

PÅMELDING HER

Verrankonferansen-2018 program og invitasjon