Trenger din bedrift omstilling?

Ordningen “Omstillingsmotor” skal hjelpe bedrifter over hele landet med kompetanseløft i vid forstand. To miljøer har fått i oppdrag å sy sammen skreddersydde programmer for bedrifter som melder seg, Innovasjon Norge tilbyr støtte til gjennomføringen. Dette er en ny satsing som skal gi bedrifter over hele landet økt konkurransekraft, innovasjonsevne og innsikt.

Hvem kan delta
Avklaringsprosessen koster ingenting. Din bedrift må søke om å bli kvalifisert for ordningen og kan omstillingsmotoren hjelpe deg, vil du motta et tilbud som inneholder detaljer om kompetanseløftet og kostnader. Deretter kan du søke om støtte fra Innovasjon Norge, som kan dekke inntil 35% av kostnadene. I kostnadene kan din egeninnsats beregnes inn. Du kan lese mer om vilkårene her.

Hvem står bak “Omstillingsmotor”
Innovasjon Norge har gitt DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret sammen med Smart Innovation Norway, NCE iKuben og NCE Systems Engineering Kongsberg et ansvar for å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen avansert produksjon. Målet er å bidra til omstilling av små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet, og de har derfor utviklet “Omstillingsmotor”. I Omstillingsmotor skal de fremste næringsmiljøene i Norge tilby sin kompetanse, teknologi og nettverk.

Lenke til mer informasjon