Skaperkraft trigger Alexander mer enn gründerpris

Alexander Støvik Kjølstad ser på nominasjonen til Entrepreneur of the Year som en ren bonus. Han er mer opptatt av hvordan han kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i Steinkjer.

For et par uker siden ble det kjent at Kjølstad er nominert til Entrepreneur of the Year som én av fem gründere i region midt. Kåringen finner sted i Trondheim torsdag, og dersom Alexander vinner konkurrerer han om bli kåret til Entrepreneur of the Year Norway.

Les mer om Entrepreneur of the Year.

Torsdag reiser dermed en gjeng på 10 stykker fra Smart Media og Smart Labs (selskap etablert av blant andre Alexander) nedover til Trondheim for å hilse på de øvrige nominerte og feire Alexander sin nominasjon.

– Det blir en bra gjeng som reiser nedover. Vi er opptatt av teamwork i Smart-firmaene og synes derfor det er viktig å være et team også i Trondheim, forteller Alexander.

Vil skape flere arbeidsplasser

Han legger til at det har vært mye oppmerksomhet rundt nominasjonen, men at han ikke velger å fokusere så mye tid på det.

– Det er jo gøy og en slags bonus oppå alt det andre vi jobber med, men det tar ikke fokus vekk fra det vi i Smart synes er viktigst – nemlig å skape et sterkt fagmiljø innen digital kommunikasjon og markedsføring i Steinkjer, understreker han.

Gründeren blir ivrig, og forklarer videre:

– Det er skaperkraft som alltid har trigget meg og resten av gjengen som jobber i Smart. Vi vil skape arbeidsplasser i stedet for å kapitalisere mest mulig, og prioriterer derfor å bidra til at den kompetanse som vi ønsker rundt oss blir til en realitet i form av nye arbeidsplasser.

Startet bedrift 19 år gammel

Å skape sin egen arbeidsplass var også en drivkraft da 19 år gamle Alexander startet Smart Media AS sammen med Fredrik Mandal. Men da trengte de hjelp.

– Jeg husker vi banka på døra til Steinkjer Næringsselskap og fortalte at vi ville starte egen bedrift, men vi trengte et sted å være for å skrive en forretningsplan. Det fikk vi, sammen med en mal til hvordan forretningsplaner bør utformes, og ble sittende å skrive i to dager. Da vi skulle gå ut av døra, utfordret daværende leder Torbjørn Wekre oss på hvilken selskapsform vi ønsket å etablere. Fram til da hadde vi aldri vurdert aksjeselskap, men vi ble oppfordret til å tenke i de baner. Alt dette resulterte i at vi utsatte oppstarten av firmaet i 14 dager mens vi hanket inn 120.000 kroner i aksjekapital, minnes Alexander og ler.

12 år med suksess i Steinkjer

I dag er nettsideleverandøren Smart Media og teknologiaktøren Smart Labs suksessfulle bedrifter med tilsammen 18 ansatte, som eies 100 prosent av Smart Norway, hvor Alexander er daglig leder. I tillegg har Smart Norway eierandeler i Hypervisjon og Gidd Media, som begge driver med videoproduksjon. Og i løpet av de siste 12 årene har Alexander fortsatt med veiledninger og assistanse fra Steinkjer Næringsselskap.

– Når jeg får en ny idé, trenger jeg å sparre kjapt med noen, eller bestille en veiledning fra næringsselskapet. Det har vært veldig viktig for meg å ha Steinkjer Næringsselskap og denne typen kompetanse i byen. Faktisk er næringsselskapet og de som jobber der én av de viktigste årsakene til at Smart-selskapene fortsatt er i Steinkjer, understreker Alexander.

– Viktige koblingsaktører i Steinkjer

Selv har han hatt suksess med sine etableringer i Steinkjer, men hva tenker Alexander rundt andres forutsetninger til å få til nye arbeidsplasser i kommunen?

– Jeg tenker at mulighetene for entreprenørskap alltid kan bli bedre – både her i Steinkjer og i øvrige deler av landet. Vi har flere viktige koblingsaktører i byen som kan bidra til nye etableringer og vekst, blant andre T:lab, Steinkjer Næringsselskap, Tidligfasefondet og Innovasjon Norge, så det er mye som ligger til rette for å kunne hjelpe gründere videre. Samtidig ser jeg en trend i at mange nye arbeidsplasser kan bli skapt gjennom utvidelser eller spin-offs fra eksisterende næringsliv. Her tror jeg det kan være mye å hente i Steinkjer. Bedrifter bør gjerne teste ut flere ideer, satse på dem, fusjonere dem eller selge dem til andre.

Skal fortsette å skape

Selv er han i hvert fall ikke ferdig med å komme opp med ideer og potensielle nye selskap.

– Vi i Smart skal starte flere selskap i tiden som kommer. Det er helt sikkert. Jeg vet ikke når og jeg vet ikke hva det vil bli, men det kan for eksempel være snakk om gode ideer vi vil teste ut eller spin-offs fra det vi allerede holder på med, sier Alexander og legger til:

– Det er av den grunn at jeg og Vegard (adm. leder i Smart Norway. Red. anm.) tar på oss en del styreverv. Det gir oss nettverk, kunnskap og inspirasjon til ideer vi kan ta med oss videre og utvikle. Jeg tror det er viktig som gründer – å være engasjert i det som rører seg rundt deg og være åpen for å gi og ta i mot tilbakemeldinger, avslutter han.

 

Alexanders tips til deg som har lyst til å starte egen bedrift:

  • Vil du det nok? Å bli gründer vil kreve mye av deg. Du vil oppleve seire, men også mye frustrasjon og motgang. Det er viktig at du tenker over og forstår at du må tåle og takle hele spekteret av følelser og opplevelser i prosessen.
  • Analyser hva slags kompetanse du trenger. Bruk tid på å finne ut hva det er du er god på og hva du mangler av kompetanse. Finn så ut hvordan du kan sikre deg den kompetansen som mangler.
  • Ha et støttende nettverk rundt deg. Det er viktig å ha noen rundt deg som du kan snakke med. Noen som du kan feire oppturene med og få back-up fra når det går tungt.
  • Timing er viktig. Å komme ut på markedet raskest mulig er ikke alltid viktigst. Tenk gjennom når det er riktig tidspunkt å slippe dine tjenester eller produkter. Hva er det som rører seg i markedet og i samfunnet? Hvordan vil det påvirke det du ønsker å tilby i positiv eller negativ retning? Men ikke prøv å perfeksjonere konseptet ditt i den grad at du aldri kommer deg på markedet. Det er bedre å lansere og flikke etterpå.

 

Tekst og foto: Vigdis Devik