– Steinkjer har en god modell for næringsutvikling

styreleder, mann, Bjørn Vik-Mo, næringsselskap, steinkjerViseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, Bjørn Vik-Mo, er ny styreleder i Steinkjer Næringsselskap. Han gleder seg til å bli med på å skape flere suksesshistorier.

– Næringsselskapet har hittil gjort en veldig god jobb. Og det tror jeg blant annet skyldes organisasjonsformen som eieren, Steinkjer kommune, har valgt. Å skille ut næringsutvikling i et eget aksjeselskap ville nok flere kommuner hatt nytte av. Det gir en profesjonalisering av arbeidet, og man får mye ut av ressursene som legges inn i næringsutviklingen – vi er meget effektive, sier Vik-Mo.

– Høster anerkjennelse

Han har samme dag vært i møter både med ordfører Bjørn Arild Gram og Innovasjon Norge, og mottatt signaler på at de er fornøyde med næringsselskapets fokusområder og resultatene som oppnås.

– Representantene fra Innovasjon Norge uttalte at de var imponerte over resultatene som er skapt på Steinkjer, både når det gjelder å få fram nye gründere og det å utvikle eksisterende næringsliv. Modellen som Steinkjer har valgt, høster anerkjennelse og er noe mange andre kan lære av. Det er godt å ha med seg i det videre arbeidet, sier Vik-Mo.

Ny kommune på trappene

Når det gjelder Steinkjer kommune som eier, synes styrelederen at dialogen mellom partene fungerer godt.

– Næringsselskapet har en eier som er tydelig på hva som skal oppnås. Ut fra dette har vi etablert noen sentrale strategier. Så har vi noen svært dedikerte medarbeidere i SNS som er veldig produktive. Jeg vil gi stor honnør til Bodil Vekseth, Gunn Tangstad og Astrid Skogseth for deres innsats. Om vi ser litt frem i tid går vi mot en kommunesammenslåing med Verran, og vi må finne ut av hva dette innebærer og eventuelt medfører av nye oppgaver. Håpet vårt er at vi kan ta tak i det gode arbeidet som allerede er gjort og videreføre dette i en ny storkommune.

Spår flere grønne jobber i Steinkjer

– Hva tenker du om næringslivet generelt i Steinkjer i dag?

– Det er mange suksesshistorier innen gründerskap her, og næringsselskapet er opptatt av å løfte dem fram og synliggjøre dem. Samtidig er det viktig at vi har en balanse mellom å hjelpe nye etablerere og å understøtte eksisterende næringsliv til nyskaping og utvikling. Det neste tiåret tror jeg det grønne skiftet vil spille en stor rolle både for Steinkjer og nye arbeidsplasser i regionen. Dette er et område hvor Steinkjer kan bygge en unik og sterk posisjon, mener Vik-Mo.