Full fart i Steinkjer Næringsselskap

Da er ferien avviklet og Steinkjer Næringsselskap har stor aktivitet allerede. Hele staben er tilbake på mandag 14. august.

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sin førstelinje for etablering av arbeidsplasser i Steinkjerregionen. De er lokalisert på Næringstorget i Steinkjer, og det er stor aktivitet og mange oppgaver som de tre ansatte i SNS holder tak i. “I tillegg til de mange bedriftene og grunderne som vi har gleden av å samarbeide med og veilede, så har det kommet mange møtebookinger og flere spennende saker på bordet vårt i løpet av sommeren og høsten” – sier daglig leder i Steinkjer Næringsselskap, Bodil Vekseth. “Det er rett og slett skikkelig trykk og stor etterspørsel etter veiledning for å starte opp eller videreutvikle bedrifter i regionen. Det er veldig gledelig. Og vi har kapasitet til å ta i mot alle med forretningsidé” – avslutter en smilende Vekseth. Seniorrådgiver og prosjektleder Astrid Skogseth legger til at det er veldig inspirerende at så mange tar kontakt med nye ideer.

Bodil Vekseth og Astrid Skogseth er entusiastiske over å være tilbake på jobb.