INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE OM UTBYGGINGSPROSJEKT

Mandag 29.05.2017 KL 08.30 – 15.00 Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen

Dialogkonferansens hensikt

Steinkjerbygg KF er byggherre for Innovasjonscampus Steinkjer (IHBH) og DH–Eiendom er byggherre for  Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (ICS).
Byggherrene informerer om prosjektenes planer og løsninger så langt, og ønsker innspill og tilbakemeldinger på disse løsningene for bedre å være sikre på at de mest optimale løsninger etterspørres ut fra målsetninger byggene har. Det er forventninger til at dialogen gir informasjon om hva leverandører kan tilby og har av løsninger og produkter. Innspill fra entreprenører og fag ønskes for å utarbeide et mest mulig treffsikkert konkurransegrunnlag.

Dialogen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Les hele invitasjonen her: Invitasjon til Dialogkonferanse 29 Mai Helse- og beredskapshus og Innovasjonscampus (002)