Skjer det noe i Nord-Trøndelag for deg som er ung?

Det er en del som spør om det skjer det noe i Steinkjer og Nord-Trøndelag – spesielt for deg som er ung. Og det er viktig at du som er ung i Nord-Trøndelag opplever det som interessant å bo eller komme hit. Det betyr for eksempel at det må det være interessante jobber her, spennende studier, mulighet for å være aktiv på fritiden, spise et godt måltid, møte interessante mennesker, eller for eksempel møtes til en fest eller konsert. Det er viktig at du som er ung opplever Steinkjer og Nord-Trøndelag som et attraktivt sted. At du blir sett og tatt vare på.  Fordi du som er ung er framtida. Det er dere som skal skape framtidas bedrifter, utvikle framtidas forretningsideer, være morgendagens arbeidstakere og ledere, og de fremste ambassadører «for det gode liv» i regionen.

HALLOI! Vi er her for deg!

Kanskje vet du ikke hvor mange vi er som jobber for at du som er ung skal oppleve Steinkjer og Nord-Trøndelag som attraktivt? Steinkjer Næringsselskap (SNS), JOBB i NT, Intro Trainee, T: lab og Steinkjer kommune jobber hver for oss, men koordinert, for å ivareta ulike oppgaver og tiltak som skal styrke arbeidet med å gjøre Steinkjer og Nord-Trøndelag attraktivt. Vi jobber bredt, men vet at vi må ivareta deg som er ung sine interesser skal vi lykkes med å ta vare på talentene og de gode forretningsideene. Og vi er lokalisert sammen på Næringstorget i Steinkjer.

Steinkjer Næringsselskap er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste, så har du ideer, planer om utvikling av din bedrift i Steinkjer, eller etablering av ny, er du velkommen til oss først. SNS benytter arbeidsmetoden NærUng for å ta ungdom på alvor. Så er du mellom 13 og 26 år og har ideer, talent og pågangsmot, skal vi gi deg samme mulighet som de voksne. «Gjennom NærUng får du som er ung god kjennskap til lokalt næringsliv, synliggjort arbeidsmulighetene som er her og vi kobler deg videre til riktig tilbud», sier Bodil Vekseth, daglig leder i SNS.

T: lab jobber med å løfte gründere til å bli framtidas vekstbedrifter. Det kan du lese mer om ved å besøke deres hjemmeside. I tillegg ønsker T: lab å ta konkrete grep slik at regionen blir mer synlig i konkurransen om arbeidskraften. «Det handler om å skape en ny kultur og et tankesett som posisjonerer fylket og styrker måten vi ønsker framtidige arbeidstakere velkommen på», uttaler en entusiastisk Håvard Belbo, daglig leder i T: lab. Derfor er JOBB i NT etablert, dette er først og fremst en møteplass på nett, hvor både privat næringsliv og offentlig sektor får mulighet til å se etter talenter og synliggjøre sin attraktivitet overfor potensielle søkere. Her kan alle som ønsker karrieremuligheter i regionen registrere sin CV og få tilsendt informasjon om utlyste stillinger og karrieremuligheter i regionen. «Vi ønsker å utvikle nye verktøy og bygge broer mellom aktører i Nord-Trøndelag, i tillegg til å koordinere og bidra til å videreutvikle allerede igangsatte rekrutteringsaktiviteter, som blant annet traineeordningene», sier daglig leder Anne Peggy Møller Schiefloe i Jobb i NT.

«Bare en av fire nordtrønderske ungdommer med mer enn fire års høyere utdanning flytter tilbake etter endt utdanning», understreker daglig leder for Intro Trainee, Marit Eriksen. Intro Trainee tilbyr derfor et toårig program hvor traineen får testet og utviklet sin kompetanse i inntil tre av medlemsbedriftene. «Vi tilstreber å skreddersy modulene til den enkelte trainee for å skape gjensidig læringsutbytte, og sikter oss inn mot de som har minst treårig utdannelse fra universitet eller høgskole, avslutter Marit Eriksen engasjert.

HALLOI-treff!

Noen av dere som er unge har hørt snakk om at det har vært HALLOI-treff på Næringstorget i to år nå, dette er et treff i forkant av Slabberaset i midten av juni i Steinkjer. I år vil vi igjen invitere unge voksne til et HALLOI-treff. Fordi det er viktig for oss at du som er ung føler at du blir sett og tatt på alvor. Fordi du som er ung ser verden på en litt annen måte, og har andre behov enn voksne, fordi det er viktig for oss at du tar idé til virkelighet. Fordi vi vet at du som er ung får en sterkere tilknytning til kommunen og regionen du bor i, når vi dere opplever å lykkes og får sterke nettverk her.

Så – ja. Det skjer ting her. Og det kan skje enda mer, hvis du med dine ideer kommer til oss – så skal vi være der for veien videre. Og så håper vi at du kommer på HALLOI-treffet 2017. Snakkes!

Næringstorget i Steinkjer står samlet om å gi deg som er ung et tibud hvis du har en ide som du ønsker å realisere!

Næringstorget i Steinkjer står samlet om å gi deg som er ung et tibud hvis du har en ide som du ønsker å realisere!