Lyst til å lære mer om praktisk styrearbeid? Kurs i Oslo 13. september

Onsdag 13. september arrangeres det KURS I PRAKTISK OG FREMTIDSRETTET STYREARBEID  – Intensivkurs fra IBU

OSLO: 13. SEPTEMBER kl 10.00 – 15.00

Dette styrekurset er et intensivkurs i den forstand at det er en sammenfatning av alle de fire heldags styreseminarene som utgjør IBU’s StyreModul 1, som forøvrig gjennomføres i Oslo i tiden 27. – 30. september og gir diplomet “Styrekandidat IBU”.

PROGRAM OSLO TIRSDAG 13. SEPTEMBER:

Kl. 10.00 – 10.15: Velkommen. Presentasjon

Kl. 10.15 – 11.00: Styrer, styrers arbeid og verktøy i styrearbeidet

 • Innledning om styrer og styrers arbeid
 • Styrets rolle, mandat og oppgaver
 • IBU’s StyreModell
 • Verktøy i styrearbeidet, herunder om årsplan, agenda, styreprotokoll, styreevaluering mm

Kl. 11.00 – 11.15: Kaffepause

Kl. 11.15 – 12.00: Styrearbeid, styresammensetting og verdiskapende styrearbeid

 • Lover og retningslinjer, herunder om aksjelover og corporate governance
 • Menneskene i styrearbeidet: Styresammensetting
 • Styreleders viktige funksjon
 • Verdiskapende styrearbeid

Kl. 12.00 – 13.00: Lunch

Kl. 13.00 – 14.00: Praktisk strategiarbeid

 • Strategibegrepet
 • Forutsetninger for godt strategiarbeid
 • Strategiprosesser
 • Styrets involvering; Forholdet styret – ledelse

Kl. 14.00 – 14.15: Pause

Kl. 14.15 – 15.00: Økonomi for styremedlemmer: Begreper og eksempler

 • Økonomi for styret og ledelsen
 • Hva er viktig for styret å konsentrere seg mest om
 • Effektiv metode for rapportering av essensiell informasjon
 • Styreansvaret

Kl. 15.00: Avslutning.

Gjennomføring: Seminaret gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som har skrevet flere av bøkene som seminaret baseres på.

Deltakerpris:

 1. 4.950,- inkl lunch og styrebøker.

Påmelding:

Mail til: [email protected]  med deltakeres navn, fakturaadresse, kontaktdata.

Kurs-id. O – 130916.

Faktura sendes pr mail.

Antall plasser: For å gi deltakere mest mulig utbytte av seminarene er antall plasser begrenset.

Det forutsettes samtidig et tilstrekkelig antall.