Vekst gjennom deltagelse i EU-prosjekt

Hvordan kan det skapes vekst i Inn-Trøndelagsregionen gjennom å delta i EU-prosjekter? Ønsker du å lære mer om dette, kan du delta på seminar den 7. september hos Kunnskapsparken i Steinkjer.

De ulike EU-programmene, som for eksempel Interreg og Horisont 2020, gir trønderske aktører muligheter til å delta i internasjonalt samarbeid. Trøndelags Europakontor, Innovasjon Norge og Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer i samarbeid med Kunnskapsparken til lunsjseminar den 7. september for å synliggjøre mulighetene, inspirere og engasjere aktørene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verran.

Målgruppe for seminaret er du som er næringsaktør, eller du som jobber med næringsutvikling og lignende i det offentlige.

I etterkant av seminaret er det satt av tid til individuelle samtaler for råd og tips.

Tid: onsdag 7. september kl. 10.00-13.00.
Sted: Kunnskapsparken, Steinkjer
Sett av datoen, detaljert program kommer!