Ny ordning i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har laget en ny søknadsportal for søknader om etablerertilskudd fase 1. Den nye søknadsportalen medfører en del endringer for deg som skal søke – det er viktig å sette seg godt inn i de nye rutinene før du setter i gang med arbeidet med en søknad.

Ta gjerne kontakt med oss i Steinkjer Næringsselskap (SNS) og book et møte hvis du ønsker å en diskusjonspartner og veileder i denne typen søknadsarbeid. Her finner du generell informasjon om den nye portalen og etablerertilskudd. Du kan også se på denne lysbildeserien som forklarer hva Innovasjon Norge ser etter når de vurderer din søknad – så her er det gode tips til hvordan du bør jobbe med søknaden.

 

Den nye søknadsportalen medfører flere endringer, som at du må bruke innlogging med BankID, bedrift din må være yngre enn 3 år (dette er ihht EØS), det blir foretatt en automatisk kredittsjekk, automatisk utbetaling av halve tilskuddet ved beslutning og all saksbehandling gjennomføres av Innovasjon Norge sitt gründersenter i Førde

NB! Den nye portalen gjelder ikke for landbrukssaker.