Bolyst i Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap har hatt gleden av å være prosjektleder for Bolystprosjektet i Steinkjer – åpen, lys og glad. Prosjektet avsluttes nå, men arbeidsmåten og en arbeid som er utviklet i prosjektet videreføres.

Bolystprosjektet har hatt som mål å forsterke optimisme og bolyst blant unge i kommunen. Vi har jobbet med å framstå som et attraktivt bysentrum med sterke grendesentra omkring, en bygdeby hvor unge voksne ønsker å bo i, flytte til og etablere seg i. For å klare dette, har vi jobbet med å samordne alle gode krefter, kunnskap og initiativ til en framtidsrettet utviklingsstrategi som tar unge voksne sine behov på alvor. Vi har utviklet en arbeidsmåte som kalles “bolystteamet”, som Formannskapet nå har vedtatt videreført i Steinkjer kommune. Vi har lansert en duggfrisk Steinkjerprofil – fordi det var viktig å oppdatere innholdet i Steinkjerprofilen for å treffe unge voksne, og forankre verdigrunnlaget ytterligere hos alle prosjektaktører. Her ser dere resultatet Steinkjerprofilen.

Også er det en stor glede å lansere en oppdatert versjon av #MittSteinkjer – en film om de små detaljene som gjør Steinkjer helt spesiell for de som er glad i stedet.

Du kan lese mer om hvordan de jobber i noen av lokalsamfunnene på deres bygdesider, her er ett eksempel Sparbu – Mære.

Bolystteamet i Ogndal

Her er bolystteamet på besøk i Ogndal, der de har satt i gang et bolystprosjekt som skal løfte Ogndal i lag. Ressurspersoner i lokalmiljøet og fagpersoner fra kommunen jobber sammen. Her er det Steinkjeravisa som dokumenterer.