Steinkjerstipendet 100 000,-

Har du en idé eller ønsker faglig påfyll? Steinkjer Håndverk – og Industriforenings Stiftelse lyser ut årets Steinkjerstipendet på hele kr. 100 000,-. Fristen for å søke er satt til 1. april.

HVEM KAN SØKE?
– Du arbeider i en bedrift i Steinkjer, egen bedrift eller som ansatt. Fortrinnsvis en håndverk- eller industribedrift.
– Du har ideer du ønsker å utvikle for bedriften eller på egen hånd.
– Eller du ønsker faglig påfyll eller ny kunnskap.

GENERELT:
Stipendet skal stimulere til nyskapning i håndverk- og industribedrifter i Steinkjer. Ideer om å å utvikle produkt, teknisk innretning, produksjonsprosesser, logistikk, o.l

Eller
Stipendet skal gi inspirasjon til faglig påfyll og økt kompetanse for å kunne utvikle bedriften eller realisere ideer, studier, studieturer, hospitering, samarbeid med andre fagmiljø. o.l

Mer informasjon her: www.steinkjerstipendet.no

Steinkjerprofilen hovedlogo