Fungerer næringsarbeidet i Steinkjer?

Vi trenger din mening! Du som er bedriftsleder, gårdbruker, gründer og har jobbet med næringsutvikling de siste årene. Du har fått tilsendt en spørreundersøkelse, og vi håper du bruker 15 minutter til å gi oss tydelig tilbakemelding på hvordan næringsarbeidet i Steinkjerregionen fungere.

I 2010 gjennomførte Steinkjer Næringsselskap (SNS) en tilsvarende undersøkelse blant næringslivet i Steinkjer. Den gangen hadde vi ca. 50 svarprosent. Nå er vi i innspurten på årets undersøkelse, og så langt har vi en svarprosjekt på ca. 22 %. Denne gangen er undersøkelsen sendt ut bredere (vi har siden 2010 blant annet fått levert tjenester til næringsliv i regionen), og det er flere gårdbrukere som vi har kontaktinformasjon til. Antallet som har svart er derfor bra, men svarprosenten er ikke tilsvarende om sist. Nå håper vi at MANGE kaster seg over undersøkelsen og bidrar. Stor takk til dere som har svart – og vi gleder oss til å høre fra dere som ikke har det. Alle svarene er anonyme.

Vi håper å høre fra bedrifter og kunder som vi har hatt gleden av å samarbeide med de siste årene – og selvsagt de som ikke har vært i direkte kontakt med oss også, sier næringssjef i Steinkjer, Bodil Vekseth. Steinkjer har et sterkt landbruk – og vi hadde stor svarprosjekt fra primærnæringene i 2010, vi håper at det gjentar seg. Ved siste undersøkelse lærte vi mye av resultatene, og det ble satt i gang konkrete tiltak. Det er for eksempel blitt satset sterkere på nettverk og klynger, vi har utviklet Steinkjermodellen for veiledning av bedrifter og gründere for at  de skal komme raskest mulig ut i markedet, etablert egen møtebooking og en forbedret hjemmeside for SNS,  samt satsingene JobbiNT og NærUng, avslutter Vekseth.

Nå håper vi at det er mange som vil bidra i en ny undersøkelse, for at vi ytterligere kan forbedre det arbeidet både Steinkjer Næringsselskapet og kommunen gjør for å sikre en fremtidsrettet næringsutvikling i Steinkjer, sier prosjektleder for Bolystprosjektet Steinkjer åpen, lys og glad, Astrid S. Fuglesang. Gjennom Bolystprosjektet er det gjort mulig å få sendt ut en slik undersøkelse igjen. Fordi vi vet at godt omdømme til et sted, hvordan tjenester til næringslivet leveres og næringsutvikling henger tett sammen, understreker Fuglesang. Undersøkelsen er sendt ut til Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer kommune sine kunder, og Steinkjer Næringsforum sine medlemmer. Dersom du ønsker å delta (men ikke har mottatt undersøkelsen) – sender du en e-post til Eva Kvelland i Ordkraft, [email protected].

Undersøkelsen er anonym, og ingen enkeltpersoner eller virksomheter kan knyttes til de ulike svarene. Undersøkelsen tar om lag 15 minutter å besvare, og vi håper virkelig at mange tar seg tid til å gi oss et best mulig grunnlag for å drive en aktiv og fremtidsrettet næringsutvikling i kommunen. Har du spørsmål til undersøkelsens formål og resultatenes anvendelse, kan du kontakte Astrid Skogseth Fuglesang i Steinkjer Næringsselskap på [email protected].

Har du lyst til å lese resultatet fra undersøkelsen i 2010 – kan du lase opp hele rapporten her: Rapport Steinkjer næringsundersøkelsen 2010

SNS logo

Bodil Vekseth, Sara Kveli Skjervø, Astrid Skogseth Fuglesang og Gunn Tangstad takker for samarbeidet i 2015 - og gleder seg til nye oppdrag i 2016!

Bodil Vekseth, Sara Kveli Skjervø, Astrid Skogseth Fuglesang og Gunn Tangstad jobber i SNS og ser fram til å høre fra deg.