enda tid til å melde deg på kurs for å starte opp bedrift

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) tilbyr etablererkurs i samarbeid med Innovasjon Norge.

I Steinkjer er det kursstart allerede neste uke – 4. og 5. februar 2016.

Kurset har fire samlinger og har fokus på følgende temaer:

  • Krav til deg ved oppstart av egen virksomhet
  • Kundebehov, kvalitetsbegrepet, markedsorientering, salg og distribusjon
  • Valg av produktløsninger og tjenestekonsepter
  • Produktkalkyler, budsjettering og økonomistyring, likviditetsplanlegging og finansiering
  • Kunderelasjoner, samarbeidspartnere og kjerneressurser
  • Lovverk, skatt og avgifter, selskapsform
  • Produksjon, logistikk og organisering
  • Utvikling av forretningsplan Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset.
  • Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing.

Alle som deltar på kurset skal lage ferdig forslag til en forretningsmodell som du enten kan realisere med det samme eller bygge videre på etter endt kurs.

Her kan du lese mer om kurset og søke om kursplass