Historisk høye tall i Steinkjer

Næringsutvikling i Steinkjer
– 2015 ble et godt år for Steinkjer og Steinkjer Næringsselskap, med historisk høye tall for nye forretningsideer og tildelt støtte fra Innovasjon Norge

Gjennom flere år har Steinkjer Næringsselskap arbeidet med å utvikle arbeidsmåten “Steinkjermodellen”, og nå ser vi resultat – sier en entusiastisk næringssjef i Steinkjer, Bodil Vekseth. Hele 183 forretningsideer har vært kartlagt av næringsselskapet det siste året, flere med stort potensial. Da er jobben vår å knytte på andre aktører, for eksempel Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i NT og Tindved, alt etter hva ideen handler om, sier Vekseth videre. I 2015 kan vi notere at hele 25 forretningsideer her i Steinkjer har fått støtte fra Innovasjon Norge – det sier noe om potensialet og innovasjonshøyden til ideen. I 2014 var det 12 forretningsideer fra Steinkjer som fikk støtte fra Innovasjon Norge – dette var tre ganger så mye som året før,  og da var vi var også svært fornøyde. Nå ser vi igjen en dobling i tildelt annerkjennelse. Dette lover godt for næringsutviklingen i Steinkjer, avslutter en smilende Vekseth.

 

Daglig leder Bodil Vekseth. Foto: Buarø

Daglig leder Bodil Vekseth. Foto: Buarø