God Jul fra Steinkjer Næringsselskap

Steinkjer Næringsselskap vil takke alle våre samarbeidspartnere og kunder for et godt samarbeid i året som har gått  – vi gleder oss allerede til neste år!

2015 har vært et aktivt år for Steinkjer Næringsselskap. Når vi tar Juleferie skriver vi om lag 900 gjennomførte møter, fordelt på de seks strategiene som vi har jobbet med; Nyskaping og innovasjon i eksisterende og nye bedrifter, klyngefokus, skape gründerkultur og nye arbeidsplasser blant ungdom, bidra til et helhetlig innovasjonssystem i Nord-Trøndelag, Steinkjer som fylkeshovedstad skal være en pådriver for næringsutvikling og bygge et godt omdømme for Steinkjerregionen. Vårt arbeid som førstelinjeneste for Steinkjer kommune bringer oss i kontakt med bedrifter, etablerer og gründere – og vi har gleden av å bidra med bedrifts- og forretningsutvikling for å få ideene raskt ut i markedet. Dette gjør vi gjennom bedriftsbesøk, akkvisisjon, kartlegginger, veiledninger og næringsfaglige vurderinger. I tillegg er vår spisskompetanse innen arbeid med ungdom, internasjonale forretninger, organisasjons – og omstillingsarbeid, prosjektledelse og medvirkningsprosesser etterspurt.

2016 bringer med seg nye utfordringer – og muligheter.  Vi ser fram til å følge opp de mulighetene som “Det grønne skiftet” både krever og gir, om vi skal nå regjeringens målsetting om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Det krever en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft. Vi ser også at det i Nord-Trøndelag er mye spennende som rører seg innenfor kreative næringer, og vi ser fram til å følge opp arbeidet med mer effektiv produksjon som sentrale bedrifter i Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer deltar i. Det er viktig for oss å  fortsette å utvikle arbeidet vårt slik at det er i trå med de behovene som våre kunder og samarbeidspartnere faktisk har – derfor starter vi året med å sende ut en undersøkelse for å kartlegge om vi faktisk treffer med våre tjenester til næringslivet. Neste år vil vi komme et steg nærmere et helhetlig innovasjonssystem i regionen – slik at våre kunder og samarbeidspartnere opplever at de kommer enda raskere ut i markedet med sine ideer.

God Jul og godt nytt år! julebjeller

Bodil Vekseth, Sara Kveli Skjervø, Astrid Skogseth Fuglesang og Gunn Tangstad takker for samarbeidet i 2015 - og gleder seg til nye oppdrag i 2016!

Bodil Vekseth, Sara Kveli Skjervø, Astrid Skogseth Fuglesang og Gunn Tangstad takker for samarbeidet i 2015 – og gleder seg til nye oppdrag i 2016!