Framtidsbilder som metode i kommunereformen

Representanter fra femten Akershus-kommuner møttes fredag 6 november til et arbeidsverksted i regi av Fylkesmannen i Oslo – Akershus og KS. Målet var å lære hvordan man kan bruke fremtidsbilder som metode i arbeidet med kommunereformen. Det ble gode refleksjoner og diskusjoner når deltakerne gikk inn i 2040 med åpne sinn. Steinkjer Næringsselskap hadde gleden av å bli engasjert til å lede arbeidsverkstedet  og dele vår spisskompetanse innen prosessledelse.